جستجوی bootstrap


در این پست قالب های آماده که به صورت واکنش گرا طراحی شده قرار داده ایم. قالب های زیر تماما به صورت واکنش گرا می باشند و شامل بیش از 30 قالب در طرح های مختلف می باشد تکنولوژهای قالب ها: bootstrap CSS3 ...

در این پست مجموعه بهترین قالب های آماده فارسی را قرار داده ایم. سومین مجموعه از بهترین قالب های فارسی که بیش از 30 قالب که تماما به صورت واکنش گرا طراحی شده اند قرار داده ایم. تفاوت این قالب ها با قال...

در این پست قالب یک فروشگاه اینترنتی که با Bootstrap طراحی شده را قرار داده ایم. این قالب که برای دانلود قرار داده ایم به زبان انگلیسی می باشد ولی به دلیل زیبا بودن قالب و قابل تغییر به هر فروشگاه اینت...

در این پست نحوه استفاده از Date Time Picker Persian در bootstrap 3.3.1 را توضیح می دهیم. در پست های قبلی سورس نمایش تاریخ فارسی با استفاده از jquery را در سایت قرار داده بودیم. امروزه به دلیل افزایش و...

بیشتر