جستجوی jqueryui


در این پست در ادامه آموزش jQuery UI به مبحث Tooltip می پردازیم. Tooltip یا عنوان در مثال زیر برای تگ input و a ابتدا برای آنها آی دی مشخص کردیم و سپس توسط خاصیت title یک متن برای آن نوشتیم و در نهایت ...

در این پست در ادامه آموزش jQuery UI به مبحث دکمه ها یا همان Button ها می پردازیم. در مثال زیر چهار دکمه را با استفاده از آی دی آنها انتخاب کردیم و سپس تابع () button را صدا زدیم. و همچنین با استفاده ا...

در این پست نحوه نمایش اطلاعات در یک GridView با استفاده از jquery ui را توضیح می دهیم. از قابلیت های این GridView داشتن شماره صفحه جستجوی اتوماتیک در اطلاعات و همچنین نمایش تعداد رکوردهای مورد نیاز در...

در این پست در ادامه آموزش jQuery UI به مبحث Tabs می پردازیم. برای ایجاد تب با jQuery UI ابتدا یک div با آی دی tabs در صفحه قرار می دهیم سپس یکul و به تعداد تبی که می خواهید داشته باشیم li قرار می دهیم...

بیشتر