جستجوی 3d max


امروزه از نرم افزار 3D max به عنوان یک نرم افزار ساخت انیمیشن در جهان استفاده می شود. همچنین برای طراحی پیام های بازرگانی طراحی ساختمان ها و حتی برای طراحی لگو نیز استفاده می شود. در این قسمت ما برای ...

امروزه از نرم افزار 3D max به عنوان یک نرم افزار ساخت انیمیشن در جهان استفاده می شود. همچنین برای طراحی پیام های بازرگانی طراحی ساختمان ها و حتی برای طراحی لوگو نیز استفاده می شود. در این قسمت ما برای...

امروزه از نرم افزار 3D max به عنوان یک نرم افزار ساخت انیمیشن در جهان استفاده می شود ولی آیا برای ساخت اشیاء یا آبجکت از ابتدا این کار را می کنند. جواب واضح است . برای این کار یک بار اشیاء یا آبجکت را...

امروزه از نرم افزار 3D max به عنوان یک نرم افزار ساخت انیمیشن در جهان استفاده می شود ولی آیا برای ساخت اشیاء از ابتدا این کار را می کنند. جواب واضح است . برای این کار یک بار اشیاء را ساخت و از آنها بر...

بیشتر