جستجوی android


در این پست سطح متوسط آموزش برنامه نویسی اندروید را قرار داده ایم. اندروید یک سیستم عامل Mobile است که بر پایه نسخه اصلاح شده لینوکس بنا شده است. این سیستم عامل اولین با توسط شرکتی به همین نام یعنی And...

در این پست قسمت ششم و آخرین قسمت از آموزش برنامه نویسی اندروید سطح مقدماتی را برای شما قرار داده ایم. اندروید یک سیستم عامل Mobile است که بر پایه نسخه اصلاح شده لینوکس بنا شده است. این سیستم عامل اولی...

در این پست قسمت پنجم از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان فارسی را برای شما قرار داده ایم. اندروید یک سیستم عامل Mobile است که بر پایه نسخه اصلاح شده لینوکس بنا شده است. این سیستم عامل اولین با ...

در این پست قسمت چهارم از فیلم آموزش برنامه نویسی اندروید به زبان فارسی را برای شما قرار داده ایم. اندروید یک سیستم عامل Mobile است که بر پایه نسخه اصلاح شده لینوکس بنا شده است. این سیستم عامل اولین با...

بیشتر