جستجوی entity framework


در بسیاری از مواقع ممکن است شما نیاز داشته باشید تا داده را به صورت تصادفی نمایش دهید و یا مرتب سازی Order By کنید. مثلا می خواهید تعدادی از محصولات را به صورت تصادفی به کاربران خود نمایش دهید برای ای...

در بسیاری از مواقع وقتی شما با Entity Framework در Asp.Net یا MVC کار می کنید شما نیاز دارید تا محاسباتی روی اطلاعاتی که نمایش می دهید انجام دهید داشته باشید. برای مثال می خواهید تخفیف یک کالا را محاس...

بیشتر