آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هفتم
1 0

آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هفتم


آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هفتم

در این قسمت آموزشی بررسی متدهای حرکت و انتقال از توابع دو بعدی خواهیم پرداخت.

 

متدهای چرخش

متد translate()

این متد دو مقدار x و y را دریافت می کند. و نقطه شروع رسم شکل بعدی از نقطه x بعلاوه مقدار جدید و y بعلاوه مقدار جدید خواهد یود.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.translate(300, 50);

    c.fillStyle = "red";
    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

متدهای چرخش در canvas

متد rotate()

این متد یک مقدار دریافت می کند و شکل مورد نظر را چرخش می دهد.

در صورتی که بخواهیم بر حسب درجه چرخش کند به روش زیر مقدار دهیم میکنم. مقدار عدد ضرب شده به عنوان درجه محاسبه می شود.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.rotate((Math.PI / 180) * 25);

    c.fillStyle = "red";
    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

متدهای چرخش در canvas

متد scale()

این متد دو مقدار x و y را دریافت می کند و شکل مورد نظر را به همان اندازه بزرگ می کند . مثلا اگر 2 و 2 را به عنوان ورودی این متد وارد کنیم شکل فوق را در راستای x و y دو برابر می کند.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.scale(2, 2);

    c.fillStyle = "red";
    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

متدهای چرخش در canvas

متد transform()

این متد 6 ورودی دریافت می کند

ورودی اول:  شکل را نسبت به محور x اسکیل (scale) می کند.

ورودی دوم: شکل را نسبت به محور افقی اسکیل (scale) می کند.

ورودی سوم: شکل را نسبت به محور عمودی اسکیل (scale) می کند.

ورودی چهارم: شکل را نسبت به محور y اسکیل (scale) می کند.

ورودی پنجم: شکل را نسبت به محور x ترنزلیت (translate) می کند.

ورودی ششم: شکل را نسبت به محور y ترنزلیت (translate) می کند.

نکته: transform را نسبت به شکل قبلی انجام می دهد.

 

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    /*****************************Animation****************************/
    c.beginPath();

    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.transform(1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10);

    c.fillStyle = "red";
    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

متدهای چرخش در canvas

متد setTransform()

این متد transform را نسبت به شکل اولی انجام می دهد.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.setTransform(1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10);

    c.fillStyle = "red";
    c.fillRect(200, 20, 100, 100);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

متدهای چرخش در canvas

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Canvas
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۴ مهر ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha