آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هشتم
1 0

آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هشتم


آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت هشتم

در ادامه آموزش Canvas به مفهوم Gradient خواهیم پرداخت. در Canvas می توان گردینت های مربع ای ، دایره ای و خطی ایجاد کرد.

کار با گردینت ها Gradient

متد createLinearGradient()

این متد یک گردینت ایجاد می کند و چهار مقدار x0 و y0 و x1 و y1 را دریافت و یک گردینت خطی ایجاد می کند. مقدارهای فوق جهت گردینت را مشخص می کند. یعنی جهت گردینت از بالا به پاین باشد یا از چپ به راست و....

متد addColorStop()

متد فوق دو مقدار را دریافت می کند. عددی بین 0 تا 1 را به عنوان ورودی اول و ورودی دوم یک رنگ دریافت می کند.

زمانی که یک گردینت ایجاد می کنید، گردینت از یک رنگ شروع شده و به مقداری که در ورودی اول مشخص می کنیم به رنگ بعدی تغییر پیدا می کند.

مثال یک

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    var g = c.createLinearGradient(0, 0, 200, 0);

    g.addColorStop(0, "red");
    g.addColorStop(0.5, "green");
    g.addColorStop(1, "blue");

    c.fillStyle = g;
    c.fillRect(10, 10, 200, 150);
  </script>
</body>
</html>

خروجی

ایجاد گردینت مربع ای شکل در canvas

مثال دوم

اضافه کردن رنگ ها با استفاده از حلقه For

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    var g = c.createLinearGradient(0, 0, 500, 100);

    for (var offset = 0, color = 0; offset <= 1; offset += 0.2) {

      var colorstop = 'hsl(' + color + ',100%,50%)';
      g.addColorStop(offset, colorstop);
      color += 60;
    }

    c.fillStyle = g;
    c.fillRect(0, 0, 500, 500);

  </script>
</body>
</html>

خروجی

ایجاد گردینت مربع ای شکل در canvas

ایجاد گردینت روی خط ها

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    var g = c.createLinearGradient(0, 0, 500, 400);

    for (var offset = 0, color = 0; offset <= 1; offset += 0.2) {

      var colorstop = 'hsl(' + color + ',100%,50%)';
      g.addColorStop(offset, colorstop);
      color += 60;
    }

    c.fillStyle = g;
    c.strokeStyle = g;
    c.lineWidth = 5;
    c.strokeRect(0, 0, 500, 500);

  </script>
</body>
</html>

خروجی

ایجاد گردینت خطی در canvas

گردینت دایره شکل

متد createRadialGradient()

این متد 6 ورودی دریافت می کند و یک گردینت دایره شکل ایجاد می کند

ورودی اول:  x0

ورودی دوم: y0

ورودی سوم: شعاع گردینت اول

ورودی چهارم: x1

ورودی پنجم:  y1

ورودی ششم: شعاع گردینت دوم

نکته:

با تغییر مقادیر x0 ، y0 ، x1 و y1 می توانید مرکز گرداینت را تغییر دهید.

مثالی از گردینت دایره شکل

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    var g = c.createRadialGradient(350, 300, 50, 400, 400, 200);

    g.addColorStop(0, "white");
    g.addColorStop(0.5, "yellow");
    g.addColorStop(1, "black");

    c.fillStyle = g;
    c.beginPath();

    c.arc(400, 400, 200,0, 2 * Math.PI, false);

    c.fill();

  </script>
</body>
</html>

خروجی

ایجاد گردینت دایره ای شکل در canvas

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Canvas
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۱۰ مهر ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha