آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت پنجم
0 0

آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت پنجم


آموزش کار با Canvas در HTML5 قسمت پنجم

در این قسمت از آموزش کار با Canvas به بررسی چند متد دیگر از توابع دو بعدی خواهیم پرداخت.

 

متد arcTo(x0, y0, x1, y1, RADIUS)

متد arcTo() ترکیبی از متد lineTo() و arc() می باشد.

X0 و y0 یک خط رسم می کند و X1 و y1 یک انحنا با شعاعی RADIUS که مشخص می کنیم که بعد از رسم خط در انتهای آن رسم می کند.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.strokeStyle = "red";
    c.moveTo(100, 100);

    c.lineTo(300, 500);
    c.lineTo(600, 100);
    c.lineTo(800, 500);
    c.lineTo(300, 500);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.strokeStyle = "blue";
    c.lineWidth = 5;
    c.moveTo(100, 100);

    c.arcTo(300, 500, 600, 100, 120); //c.arcTo(x0, y0, x1, y1, RADIUS);
    //c.arcTo(600, 100, 800, 500, 50);
    //c.arcTo(800, 500, 300, 500, 70);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

رسم منحنی در canvas

رسم یک آدمک

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.arc(200, 200, 50, 0, Math.PI * 2);

    c.stroke();

    c.beginPath();

    c.arc(220, 180, 5, 0, Math.PI * 2);

    c.stroke();

    c.beginPath();

    c.arc(185, 180, 5, 0, Math.PI * 2);

    c.stroke();

    c.beginPath();

    c.arc(200, 210, 25, 0, Math.PI);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.moveTo(200, 250);

    c.lineTo(200, 500);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.moveTo(200, 300);

    c.lineTo(300, 400);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.moveTo(200, 300);

    c.lineTo(100, 400);

    c.stroke();

  </script>
</body>
</html>

خروجی

رسم آدمک با Canvas

رسم یک مربع گوشه گرد با متد arcTo()

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="700" height="700" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    var r = 180;
    c.beginPath();
    c.moveTo(100, 100);


    c.strokeStyle = "red";
    c.lineTo(100, 100);
    c.lineTo(600, 100);
    c.lineTo(600, 600);
    c.lineTo(100, 600);
    c.lineTo(100, 100);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.strokeStyle = "blue";
    c.lineWidth = 15;
    c.moveTo(400, 100);
    c.arcTo(600, 100, 600, 600, r);
    c.arcTo(600, 600, 100, 600, r);
    c.arcTo(100, 600, 100, 100, r);
    c.arcTo(100, 100, 600, 100, r);

    c.closePath();
    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

رسم مربع دایره شکل با Canvas

نکته مهمی از متد arcTo() هنگام رسم منحنی

زمانی که یک منحنی رسم می کنیم نقطه شروع، تماسی به منحنی نداشته باشد (یعنی شعاع دایره بیشتر باشد) خود منحنی نقطه اتصال را تا جای که نیاز باشد در همان راستا ادامه می دهد و سپس منحنی را رسم می کند.

مثال از رسم منحی

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.strokeStyle = "red";
    c.lineWidth = 8;
    c.moveTo(200, 200);

    c.lineTo(300, 100);
    c.lineTo(500, 300);

    c.stroke();

    c.beginPath();
    c.strokeStyle = "green";
    c.lineWidth = 4;
    c.moveTo(200, 200);

    c.arcTo(300, 100, 700, 400, 300);

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

مثالی از رسم منحی با Canvas

رسم یک کمان با Canvas

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    canvas {
      background-color: #fff;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <canvas width="600" height="600" id="canvas"></canvas>
  </div>
  <script type="text/javascript" language="javascript">
    var canvas = document.getElementById('canvas');
    var c = canvas.getContext('2d');

    c.beginPath();

    c.strokeStyle = "red";
    c.fillStyle = "blue";

    c.moveTo(150, 400);

    c.lineTo(400, 400);
    c.lineTo(375, 375);
    c.arcTo(400, 400, 375, 425, 50);
    c.lineTo(400, 400);

    c.fill();

    c.stroke();
  </script>
</body>
</html>

خروجی

رسم کمان با Canvas

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Canvas
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha