آموزش ایجاد Upload Helper برای آپلود تصاویر در MVC
1 0

آموزش ایجاد Upload Helper برای آپلود تصاویر در MVC


آموزش ایجاد Upload Helper برای آپلود تصاویر در MVC

در MVC جهت نمایش تگ ها در View از HtmlHelper ها استفاده می کنیم ولی برای آپلود تصاویر هیچ HtmlHelper وجود ندارد به همین دلیل باید خودمان یک HtmlHelper بنویسیم تا بتوانیم تصاویر را انتخاب و سپس آپلود کنیم.

ابتدا یک کلاسی به نام UploadHelper ایجاد کنید و سپس کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Linq.Expressions;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

/// <summary>
/// برای ایجاد تگ آپلود فور در ویو برای آپلود تصاویر
/// </summary>
public static class UploadHelper
{
  #region Upload
  public static MvcHtmlString Upload(this HtmlHelper helper, string name, object htmlAttributes = null)
  {
    //helper.ViewContext.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(ExpressionHelper.GetExpressionText(expression))
    TagBuilder input = new TagBuilder("input");
    input.Attributes.Add("type", "file");
    input.Attributes.Add("id", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldId(name));
    input.Attributes.Add("name", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(name));

    if (htmlAttributes != null)
    {
      var attributes = HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes(htmlAttributes);
      input.MergeAttributes(attributes);
    }

    return new MvcHtmlString(input.ToString());
  }
  #endregion

  #region UploadFor
  public static MvcHtmlString UploadFor<TModel, TValue>(this HtmlHelper<TModel> helper, Expression<Func<TModel, TValue>> expression, object htmlAttributes = null)
  {
    //helper.ViewContext.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(ExpressionHelper.GetExpressionText(expression))
    var data = ModelMetadata.FromLambdaExpression(expression, helper.ViewData);
    TagBuilder input = new TagBuilder("input");
    input.Attributes.Add("type", "file");
    input.Attributes.Add("id", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldId(ExpressionHelper.GetExpressionText(expression)));
    input.Attributes.Add("name", helper.ViewData.TemplateInfo.GetFullHtmlFieldName(ExpressionHelper.GetExpressionText(expression)));

    if (htmlAttributes != null)
    {
      var attributes = HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes(htmlAttributes);
      input.MergeAttributes(attributes);
    }

    return new MvcHtmlString(input.ToString());
  }
  #endregion
}

کلاس فوق دو متد به صورت زیر دارد.

متد Upload

این متد نام تصویر و سپس htmlAttributes که نیاز دارید را دریافت می کند و همچنین می توانید htmlAttributes را نال نیز به این متد ارسال کنید و سپس یک تک آپلود در ویو برای ما ایجاد می کند.

نحوه استفاده از متد upload

@Html.Upload("img", new { id = "myImg" })

متد UploadFor

این متد نام تگ آپلود را به صورت مدل دریافت می کند و سپس در ورودی دوم می توانید htmlAttributes های که نیاز دارید به این تگ آپلود خود ارسال کنید و همچنین می توانید htmlAttributes را نال نیز به این متد ارسال کنید و سپس یک متد یک تک آپلود در ویو برای ما ایجاد می کند.

نحوه استفاده از متد uploadfor

@Html.UploadFor(model => model.ImageUrl, new { multiple = "" })

 

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب MVC
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۵ مهر ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha