مهم ترین Regular Expression های مورد استفاده در برنامه نویسی
0 0

مهم ترین Regular Expression های مورد استفاده در برنامه نویسی


مهم ترین Regular Expression های مورد استفاده در برنامه نویسی با C#.Net

در این مطلب قصد داریم تا Regular Expression های مهم و مورد استفاده در برنامه نویسی وب را مورد بررسی قرار دهیم. بسیاری از برنامه نویسیان هنگام بررسی بعضی از صحت اطلاعات وارد شده به مشکل بر می خورند با استفاده از Regular Expression زیر می توانید صحت اطلاعات وارد شده را مورد بررسی قرار دهید. 

نکته مهم: برای کار با Regular Expression به نیم اسپیس زیر نیاز داریم.

using System.Text.RegularExpressions;

Regular Expression بررسی صحت آدرس اینترنتی

متد زیر صحت آدرس اینترنتی را بررسی و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

 public static bool IsUrl(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"http(s)?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w- ./?%&=]*)?");
  }

Regular Expression بررسی صحت شماره موبایل

متد زیر صحت شماره موبایل را بررسی و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

public static bool IsMobile(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(((\+|00)98)|0)?9[123]\d{8}$");
  }

Regular Expression بررسی زمان 12 ساعته انگلیسی

متد زیر ساعت را به صورت 12 ساعته دریافت و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

نکته: ساعت را به صورت AM و PM وارد شود.

public static bool IsTimeSpan12(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(1[012]|[1-9]):([0-5]?[0-9]) (AM|am|PM|pm)$");
  }

Regular Expression بررسی زمان 12 ساعته فارسی

متد زیر صحت شماره موبایل را بررسی و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

نکته: ساعت را به صورت ق.ظ و ب.ظ باید وارد شود

 public static bool IsTimeSpan12P(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(1[012]|[1-9]):([0-5]?[0-9]) (ق ظ|ق.ظ|ب ظ|ب.ظ)$");
  }

Regular Expression بررسی زمان 24 ساعته بلند

متد فوق ساعت دریافتی را به صورت 24 ساعته بلند بررسی و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

 public static bool IsTimeSpan24hhm(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^([01][0-9]|2[0-3]):([0-5]?[0-9])$");
  }

Regular Expression بررسی زمان 24 ساعته کوتاه

متد فوق ساعت دریافتی را به  صورت 24 ساعته کوتاه بررسی و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

public static bool IsTimeSpan24hm(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(2[0-3]|[01]?\d):([0-5]?[0-9])$");
  }

Regular Expression بررسی شمسی بودن تاریخ و ساعت

متد فوق تاریخ و ساعت شمسی را دریافت و بررسی  می کند و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

 public static bool IsPersianDateTime(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(13\d{2}|[1-9]\d)/(1[012]|0?[1-9])/([12]\d|3[01]|0?[1-9]) ([01][0-9]|2[0-3]):([0-5]?[0-9])$");
  }

Regular Expression بررسی شمسی بودن تاریخ

متد فوق تاریخ شمسی را دریافت می کند و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

 public static bool IsPersianDate(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^(13\d{2}|[1-9]\d)/(1[012]|0?[1-9])/([12]\d|3[01]|0?[1-9])$");
  }

Regular Expression بررسی ساعت بودن مقدا وارد شده

متد فوق یک ساعت را دریافت می کند و در صورت درست بودن True در غیر این صورت False را بر می گرداند.

public static bool IsTime(this string str)
  {
    return Regex.IsMatch(str, @"^([01][0-9]|2[0-3]):([0-5]?[0-9])$");
  }

 

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Regular Expression
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۱۸ مهر ۱۳۹۵
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha