آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net
0 0

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net


آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

 

در این پست می خواهیم چگونگی ذخیره اطلاعات از روی یک فرم به صورت انتخابی در صفحات Asp.Net را آموزش دهیم.

شاید در هنگام طراحی صفحات وب سایتتان گاهی مجبور می شوید تا برای کاربر فرمی فراهم کنید که با انتخاب چندین گزینه بتواند اطلاعات مورد نظرش را انتخاب و ذخیره کند. امروز قصد داریم تا نحوه طراحی این گونه فرم را فرا بگیریم.

ابتدا یک پروژه در ویژوال استدیو خود ایجاد و نام ان را IranGanjSaveRow قرار میدهیم.

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

داخل پروژه یک صفحه وب فرم با نام Save-demo برای طراحی فرم مورد نظر ایجاد می کنیم.

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

برای دریافت اطلاعات و نمایش روی فرم یک جدول و برای ذخیره اطلاعات انتخابی هم یک جدول داخل پایگاه داده نیاز داریم.

پس دو جدول به صورت زیر داخل پایگاه داده مورد نظر در SQL طراحی میکنیم.

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

توجه کنید که جدول مربوط به ذخیره سازی id آن بعنوان کلید اصلی انتخاب نشده. و مقدار دهی اتوماتیک ندارد.

در ادامه به وب فرم بازگشته و مراحل طراحی فرم مورد نظر را پیاده سازی میکنیم. یک GridView به صورت زیر در فرم خود طراحی خواهیم کرد.

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
      BackColor="White" BorderColor="#DEDFDE" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" 
      CellPadding="4" ForeColor="Black" GridLines="Vertical">
      <AlternatingRowStyle BackColor="White" />

      <Columns>
        <asp:TemplateField HeaderText="شناسه">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="lblID" runat="server" Text='<%# Bind("id") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="نام">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="lblName" runat="server" Text='<%# Bind("name") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="شهر">
          <EditItemTemplate>
            <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:TextBox>
          </EditItemTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:Label ID="lblCity" runat="server" Text='<%# Bind("city") %>'></asp:Label>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
        <asp:TemplateField HeaderText="انتخاب">
          <EditItemTemplate>
            <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" />
          </EditItemTemplate>
          <ItemTemplate>
            <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" />
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>
      </Columns>
</asp:GridView>

با استفاده از کد بالا ما یک فرم طراحی کردیم کا علاوه بر نمایش اطلاعات از داخل جدول مورد نظر امکان انتخاب هر سطر را هم دارا می باشد. با استفاده از چک باکس می توانیم هرکدام از سطرها را انتخاب کنیم.

برای ذخیره انتخاب ها هم یک دکمه به فرم اضافه می کنیم.

<asp:Button ID="Button1" runat="server" onclick="Button1_Click" Text="ذخیره کردن" />

طرح اولیه  به شکل زیر خواهد بود.

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

ابتدا دو کلاس مورد نظر را به صفحه کلاینت  اضافه میکنیم.

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

در رویداد کلاینت دکمه باید دستور ذخیره سازی سطرهای انتخاب شده را تعریف کنیم. به صورت زیر این کدنویسی را انجام می دهیم.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (GridViewRow gvrow in GridView1.Rows)
      {
        var checkbox = gvrow.FindControl("CheckBox1") as CheckBox;
        if (checkbox.Checked)
        {
          var lblID = gvrow.FindControl("lblID") as Label;
          var lblName = gvrow.FindControl("lblName") as Label;
          var lblCity = gvrow.FindControl("lblCity") as Label;


          SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into tbl_save (id,name,city) values (@id,@name,@city)", con);
          cmd.Parameters.AddWithValue("id", lblID.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("name", lblName.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("city", lblCity.Text);

          con.Open();
          int i = cmd.ExecuteNonQuery();
          con.Close();
          refreshdata();

        }

      }
    }

نکات کد بالا :

شرط حلقه foreach امکان ذخیره سازی بی نهایت را ایجاد میکند .

در متغییر چک باکس پس از پیدا کردن چک باکس مورد نظر هر سطر ابتدا شرط انتخاب شدن را بررسی میکند و در صورت فعال شدن چک باکس هر سطر مقادیر لیبل ها را دریافت و در جدول مورد نظر ذخیره میکند.

برای نمایش اطلاعات جدول اول روی فرم یک تابع تعریف و کوئری مورد نظر را در آن کدنویسی می کنیم.

 
public void refreshdata()
    {
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from tbl_data", con);
      SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd);
      DataTable dt = new DataTable();
      sda.Fill(dt);
      GridView1.DataSource = dt;

      GridView1.DataBind();
    }

کد بالا پس از انتخاب داده ها مقادیر را به GridView پاس میدهد.

کافی است تا تابع بالا را در Page_Load صفحه فراخوانی کنیم تا اطلاعات روی فرم نماش داده شود.

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!Page.IsPostBack)
      {
        refreshdata();
      }
    }

 

نتیجه حاصل کار :

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

آموزش ذخیره سازی سطرهای انتخابی در Asp.Net

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha