آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net
0 0

آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net


آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net

در این پست قصد داریم تا چگونه نمایش اطلاعات سطرهای یک GridView را به صورت ToolTip در Asp.net آموزش دهیم.

شیوه نمایش این روش با استفاده از Jquery صورت خواهد گرفت.

ابتدا یک پروژه در Asp یه صورت Empty ایجاد می کنیم و نام آن را IranGanjToolTip قرار می دهیم.

آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net

یک وب فرم با نام ToolTip به پروژه اضافه می کنیم.

آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net

برای استفاده از جی کوئری نیاز است تا توابع آماده آن را اضافه کنیم به پروژه برای این کار ما مستقیم آدرس دهی از سرور خود جی کوئری را استفاده می کنیم.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://cdn.jsdelivr.net/jquery.simpletip/1.3.1/jquery.simpletip-1.3.1.min.js"></script></span>

 

در ادامه یک GridView به وب فرم اضافه و اطلاعاتی نظیر رنگ های هدر و فونت برای آن در نظر و مقادیر ID , Name را به آن متصل می کنیم.

<asp:GridView ID="GVTooltip" HeaderStyle-BackColor="#3AC0F2" HeaderStyle-ForeColor="White"
  runat="server" AutoGenerateColumns="false" OnRowDataBound="GVTooltip_RowDataBound">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="شماره" ItemStyle-Width="30" />
    <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="نام استاد" ItemStyle-Width="150" />
  </Columns>
</asp:GridView>

حالا باید اطلاعاتی برای این GridView در نظر بگیریم. این اطلاعات را ما به صورت ساخت داخل خود کلاینت ایجاد میکنم.

if(!this.IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("ID", typeof(int)),
         new DataColumn("Name", typeof(string)),
         new DataColumn("Description",typeof(string)) });
    dt.Rows.Add(1, "میلاد", "مدرس دانشگاه زنجان");
    dt.Rows.Add(2, "جواد", "مدرس دانشگاه اهواز");
    dt.Rows.Add(3, "مرضیه", "مدرس دانشگاه تهران");
    dt.Rows.Add(4, "علی", "مدرس دانشگاه اصفهان");

        GVTooltip.DataSource = dt;
        GVTooltip.DataBind();
  }

GridView ما شامل دو ستون است ولی داخل کد بالا ما سه ستون را در نظر گرفتیم که ستون آخر مربوط به اطلاعات سطرها می شود و با استفاده از یک OnRowDataBound اطلاعات را به صور Tooltip برای Grid به نمایش می گذاریم.

      if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
      {
        e.Row.ToolTip = (e.Row.DataItem as DataRowView)["Description"].ToString();
      }


در مرحله آخر کافیست تا Jquery را پیاده سازی کنیم.

در سمت کاربر، یک حلقه jQuery برای سطر GridView اجرا می کنیم، یعنی HTML TR و برای هر ردیف gridview پلاگین  SimpleTip jQuery اعمال می شود. بنابراین زمانی که بر روی سلول های gridview حرکت می کند، ToolTip برای هرسطر نشان داده خواهد شد.


<script type="text/javascript">
     $(function () {
       $('[id*=GVTooltip] tr').each(function () {
      var toolTip = $(this).attr("title");
      $(this).find("td").each(function () {
        $(this).simpletip({
          content: toolTip
        });
      });
      $(this).removeAttr("title");
    });
    });
</script>


 

نتیجه حاصل از کار :

آموزش نمایش اطلاعات سطرهای GridView به صورت ToolTip در Asp.Net

دانلود

نویسنده علی بهارلویی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۹ شهریور ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران عضو سایت
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha