نحوه حذف تگ های html از یک رشته در Asp.Net
0 0

نحوه حذف تگ های html از یک رشته در Asp.Net


نحوه حذف تگ های html از یک رشته در Asp.Net

در این پست نحوه حذف تگ های html از یک رشته در Asp.Net را قرار داده ایم.

شاید در بعضی مواقع نیاز داشته باشید تا تگ های html را از یک رشته حذف کنید و متن خالص آن را داشته باشید.

برای این کار کافیست یک کلاس  بنام RemoveHtml ایجاد کنید و سپس کد زیر را به آن کلاس اضافه کنید.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;

namespace Infrastructure
{
  public class RemoveHtml
  {
    private static readonly Regex _tags_ = new Regex(@"<[^>]+?>", RegexOptions.Multiline | RegexOptions.Compiled);

    //add characters that are should not be removed to this regex
    private static readonly Regex _notOkCharacter_ = new Regex(@"[^\w;&#@.:/\\?=|%!() -]", RegexOptions.Compiled);

    public static String UnHtml(String html)
    {
      html = HttpUtility.UrlDecode(html);
      html = HttpUtility.HtmlDecode(html);

      html = RemoveTag(html, "<!--", "-->");
      html = RemoveTag(html, "<script", "</script>");
      html = RemoveTag(html, "<style", "</style>");

      //replace matches of these regexes with space
      html = _tags_.Replace(html, " ");
      html = _notOkCharacter_.Replace(html, " ");
      html = SingleSpacedTrim(html);

      return html;
    }

    private static String RemoveTag(String html, String startTag, String endTag)
    {
      Boolean bAgain;
      do
      {
        bAgain = false;
        Int32 startTagPos = html.IndexOf(startTag, 0, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);
        if (startTagPos < 0)
          continue;
        Int32 endTagPos = html.IndexOf(endTag, startTagPos + 1, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase);
        if (endTagPos <= startTagPos)
          continue;
        html = html.Remove(startTagPos, endTagPos - startTagPos + endTag.Length);
        bAgain = true;
      } while (bAgain);
      return html;
    }

    private static String SingleSpacedTrim(String inString)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      Boolean inBlanks = false;
      foreach (Char c in inString)
      {
        switch (c)
        {
          case '\r':
          case '\n':
          case '\t':
          case ' ':
            if (!inBlanks)
            {
              inBlanks = true;
              sb.Append(' ');
            }
            continue;
          default:
            inBlanks = false;
            sb.Append(c);
            break;
        }
      }
      return sb.ToString().Trim();
    }


  }

}

اگر به کد بالا توجه کنید چندین متد دارد و یک متد Public و که به صورت Static به نام UnHtml تعریف شده.

حالا در هر جای برنامه کافیست به صورت زیر عمل کنید.

string strText = RemoveHtml.UnHtml(tags);

در کد بالا به دلیل اینکه متد از نوع Static تعریف شده نیاز به ایجاد شی از کلاس نیست. و داخل پرانتز می توانید یک متغیر یا یک رشته که حاوی تگ های html است بنویسید. و این متد یک متن که تگ های html آن حذف شده را بر میگرداند و در متغیر strText قرار می دهد. 

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب Asp.Net
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران مهمان
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

نظر / سوال

Captcha