آموزش و سورس ساخت صفحه ثبت نام در PHP
0 0

آموزش و سورس ساخت صفحه ثبت نام در PHP


آموزش و سورس ساخت صفحه ثبت نام در PHP

در این پست نحوه ساخت صفحه ثبت نام برای سایت را در PHP برایتان قرار داده ایم.

یکی از صفحات مهم در تمامی وب سایت ها صفحه ثبت نام در سایت می باشد. دلیل اهمیت صفحه ثبت نام این است که شما بتوانید کاربران خودتان را شناسایی کرده و برای آنها ایمیل هایی با محتوای مختلف را بفرستید یا خبرنامه سایت خودتان را برای کاربرانتان بفرستید تا تعداد بازدید صفحات شما افزایش یافته و رنک وب سایت شما در google افزایش یابد.

در این آموزش ما از یک قالب ساده استفاده کردیم که شما می توانید کدهای بخش ثبت نام را در قالب خودتان کپی کنید همچنین برای ظاهر فرم نیز از چند خط کد Css استفاده کردیم تا ظاهر فرم زیباتر به نظر برسد.

کدهای بخش ثبت نام به صورت زیر می باشد.

<?php session_start(); ?>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ثبت نام</title>
  <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<bod>
  <div class="wrapper">
    <div class="header">
      <a href="http://www.iranganj.ir"><img style="margin-top: 20px;margin-right: 30px;" src="logo.png"></a>
    </div>
    <div class="main">
      <div class="sidebar">
        <ul>
          <li>
            <a href="register.php">ثبت نام</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="content">
        <fieldset>
          <legend>برای ثبت نام در سایت فیلدهای زیر را پر کنید</legend>
          <?php
          if (isset($_SESSION["Message"])) {
            $output = "<div class=\"error-box\">";
            $output .= $_SESSION["Message"];
            $output .= "</div>";
            $_SESSION["Message"] = null;
            echo $output;
          }
          ?>
          <form method="post" action="CreateUser.php" name="form1">
            <div>
              <div><label>نام کاربری</label><span class="required ">*</span>
              </div>
              <div class="hint--bottom hint--warning hint--rounded "
                 data-hint="یک نام کاربری برای خود انتخاب کنید">
                <input type="text" name="txtUsername" placeholder="نام کاربری خود را وارد کنید">

              </div>
            </div>
            <div>
              <div>پسورد
                <span class="required ">*</span></div>
              <div>
                <input type="password" name="txtPassword" placeholder="رمز عبور خود را وارد کنید">
              </div>
            </div>
            <div>
              <div>تکرار پسورد
                <span class="required">*</span></div>
              <div>
                <input type="password" name="txtConfirmPassword"
                    placeholder="رمز عبور خود را دوباره وارد کنید">
              </div>
            </div>
            <div>
              <div>ایمیل
                <span class="required">*</span></div>
              <div>
                <input type="text" name="txtEmail" placeholder="ایمیل خود را وارد کنید">
              </div>
            </div>
            <div>
              <div>تایید ایمیل
                <span class="required">*</span></div>
              <div>
                <input type="text" name="txtConfirmEmail" placeholder="ایمیل خود را دوباره وارد کنید">
              </div>
            </div>
            <div>
              <div></div>
              <div>
                <input type="submit" name="submit"
                    style="width: 150px;height: 30px;font-size: 15px;font-family: " Arial Black",
                arial-black;" value="ثبت نام" class="link-button green">
              </div>
            </div>
          </form>
        </fieldset>
      </div>
    </div>
    <div class="footer">
      <h4 style="text-align: center;padding: 20px;"><a href="http://www.iranganj.ir">تمامی حقوق متعلق با سایت
          ایران گنج می باشد</a></h4>
    </div>
  </div>
</bod>
</html>

در خط اول از دستور session_start() استفاده کردیم اگر بخواهیم از سشن در برنامه خودمان استفاده کنیم باید اولین کد ما این دستور باشد. دلیل استفاده از سشن در این برنامه این است که ما پیغام هایی را که موقع کلیک بر روی دکمه ثبت نام از صفحه createuser.php دریافت می کنیم را چاپ کنیم.

در کدهای بخش فرم ما از 5 تکست باکس استفاده کردیم. همچنین همچنین از تگ span استفاده کردیم و جلوی هر کدام از تکست باکس ها علامت ستاره را قرار داده ایم و همچنین از کلاس required استفاده کردیم تا رنگ ستاره ها قرمز شود. همچنین در داخل هر تکست باکس از مشخصه placeholder آن استفاده کردیم و متنی را در آن قرار دادیم. که کاربر آن متن را مشاهده می کند و تا زمانی که چیزی در کادر متن وارد نکرده آن متن نمایش داده می شود.

بعد از این که فرم ثبت نام را ساختیم نوبت به این می رسد که اطلاعات را از کاربر دریافت کرده و آنها را توسط کدهای PHP در پایگاه داده ذخیره نماییم بنابراین باید ابتدا پایگاه داده ای را در mysql ایجاد کنیم و یک جدول user نیز برای آن ایجاد نماییم.

فیلدهای مورد نیاز برای این کار : 1- UserId 2- Username 3- Email 4 – Password

در ثبت نام ساده فعلا این فیلدها کافی می باشند البته خودتان می توانید فیلدهای دیگری را نیز اضافه نمایید

در پست بعدی که ثبت نام پیشرفته را در سایت قرار می دهیم فیلدهای دیگری را اضافه خواهیم کرد. که در این پست اعتبار سنجی فرم ها را یاد خواهید گرفت.

بعد از ساخت پایگاه داده باید کدهای مربوط به بخش ثبت نام را بنویسیم که کدهای آن به صورت زیر می باشد.

<?php session_start(); ?>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ثبت نام</title>
  <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="wrapper">
  <div class="header">
    <a href="http://www.iranganj.ir"><img style="margin-top: 20px;margin-right: 30px;" src="logo.png"></a>
  </div>
  <div class="main">
    <div class="sidebar">
      <ul>
        <li>
          <a href="register.php">ثبت نام</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="content">
      <?php
      if (isset($_POST['submit'])) {
        $Username = $_POST["txtUsername"];
        $Password = $_POST["txtPassword"];
        $confirmPassword = $_POST["txtConfirmPassword"];
        $Email = $_POST["txtEmail"];
        $confirmEmail = $_POST["txtConfirmEmail"];
        if ($Username != "" && $Password != "" && $confirmPassword != "" && $Email != "" && $confirmEmail != "") {
          if ($Password == $confirmPassword) {
            if ($Email == $confirmEmail) {
              $connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "training");
              if (mysqli_connect_errno()) {
                die("database connection failed: " .
                  mysqli_connect_error() .
                  "(" . mysqli_connect_errno() . ")"
                );
              }
              mysqli_query($connection, "set names 'utf8'");
              $query = "INSERT INTO users (";
              $query .= " Username,Password,Email";
              $query .= ") VALUES (";
              $query .= " '{$Username}','{$Password}','{$Email}' ";
              $query .= ")";
              $result = mysqli_query($connection, $query);
              if ($result) {
                //success
                $_SESSION["Message"] = null;
                $output = "<div class=\"success-box\">";
                $output .= "ثبت نام شما با موفقیت انجام شد";
                $output .= "</div>";
                echo $output;
              } else {
                //Failure
                $message = "Subject Creation failed";
                header("Location: register.php");
              }
            } else {
              $_SESSION["Message"] = "ایمیل و تکرارآن یکسان نیستند";
              header("Location: register.php");
            }
          } else {
            $_SESSION["Message"] = "رمز عبور و تکرار آن یکسان نیستند";
            header("Location: register.php");
          }
        } else {
          $_SESSION["Message"] = "فیلدهای ستاره دار باید نکمیل شوند";
          header("Location: register.php");
        }
      }
      ?>
    </div>
  </div>
  <div class="footer">
    <h4 style="text-align: center;padding: 20px;"><a href="http://www.iranganj.ir">تمامی حقوق متعلق با سایت
        ایران گنج می باشد</a></h4>
  </div>
</div>
</body>
</html>

در خط اول از دستور session_start() استفاده کردیم اگر بخواهیم از سشن در برنامه خودمان استفاده کنیم باید اولین کد ما این دستور باشد. دلیل استفاده از سشن در این برنامه این است که ما پیغام ها را با استفاده از سشن به صفحه ثبت نام می فرستیم و در آنجا چاپ می کنیم. تا کاربر خطاهایی را که هنگام ثبت نام در سایت انجام میدهد را مشاهده کند.

در خطوط بعدی هم همانند صفحه ثبت نام قالب سایت می باشد که تا بخش  content نوشتیم و سپس کدهای php را نوشیتم در آخر نیز ادامه ی کدهای html را نوشتیم.

توضیح کدهای php:

در دستور if اول ابتدا چک می کنیم که آیا کاربر بر روی دکمه ثبت نام کلیک کرده یا نه ، اگر بر روی دکمه ثبت نام کلیک کرده باشد با استفاده از دستورات پایین مقادیر وارد شده در داخل textbox ها را دریافت می کنیم چون در صفحه ثبت نام ما method فرم را بر روی post قرار دادیم در این صفحه نیز از دستور _POST[] برای دریافت آنها استفاده می کنیم.

سپس در if بعدی چک کردیم که هیچ کدام از تکست باکس ها خالی نباشند. اگر خالی نباشند به if بعدی می رویم وگرنه در else آن پیغام خطایی مبنی بر این که فیلدهای ستاره دار باید خالی نباشند را با  استفاده از سشن به صفحه ثبت نام فرستادیم و آن را چاپ کردیم.

در if بعدی مقدار رمز عبور و تکرار آن را چک می کنیم که مساوی باشند و اگر مساوی نبودند باز پیغام خطا را صادر می کنیم.

در if بعدی مقدار ایمیل و تکرار آن را چک می کنیم که مساوی باشند و اگر مساوی نبودند باز پیغام خطا را صادر می کنیم.

اگر تمامی if ها درست بودند با استفاده از دستور 

$connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "training");

به دیتابیس وصل می شویم در این دستور localhost نام سرور روی کامپیوتر ، root نام کاربری ، بعدی رمزعبور می باشد که اگر در نصب mysql چیزی را به عنوان رمز ورود  وارد نکنیم پیشفرض خالی می باشد و training هم نام پایگاه داده ما می باشد.

در دستور if بعدی چک می کنیم که آیا کانکشن برقرار شد یا نه اگر کانکشن برقرار نشود پیغام خطایی را صادر می کنیم.

سپس با استفاده از دستور بعدی charset جدول را روی utf-8 قرار دادیم این دستور موقعی استفاده می شود که ما اطلاعات فارسی را در دیتابیس ذخیره می کنیم.

سپس با استفاده از دستور insert ، اطلاعات را در جدول ذخیره می کنیم. سپس query را اجرا کرده اگر query با موفقیت اجرا شود پیغام ثبت نام شما با موفقیت انجام شد را چاپ میکنیم.

در پایین هم else تمامی if ها که در بالا بودند آورده شده و پیغام مناسب با آنها چاپ شده است.

توجه : فایل sql پایگاه داده نیز ضمیمه برنامه می باشد.

دانلود

نویسنده حسین فتحی
گروه مطلب PHP
نوع مطلب سورس کد و آموزش
تاریخ انتشار ۶ دی ۱۳۹۳
منبع ایران گنج
تعداد نظرات ۰
قیمت کاربران VIP
توضیح توجه:
 • زمانی که روی لینک دانلود کلیک می کنید لینک دانلود به مدت 24 ساعت معتبر خواهد بود
 • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
 • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
 • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
 • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.
خرید VIP
امکان خرید از درگاه های بانکی و حساب مجازی

برای دانلود بعد از خرید به همین صفحه برگردید تا لینک های دانلود نمایش داده شود

نظر / سوال

Captcha